കമല്‍ ഹാസനും വിക്രമും ഒന്നിക്കുന്നു; ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പുറത്ത്

0
11
Kamal Haasanകമല്‍ ഹാസനും വിക്രമും ഒന്നിക്കുന്നു; ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പുറത്ത്കമല്‍ ഹാസനും വിക്രമും ഒന്നിക്കുന്നു; ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പുറത്ത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് കമല്‍ തന്നെയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്ത് വിട്ടത്. Published: Nov 6, 2018, 10:29 PM IST. T- T T+. kamal haasan vikram. X …By:-മാതൃഭൂമി
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here